Embleen Bar Gebeure 1

In augustus 1977 is Bar Gebeure (bestaande uit nagenoeg allemaal ex- raadsleden van het
carnavalsgilde Nar Veure) opgericht Onze muziekkeuze werd de Bergse stijl, dat is muziek die
bestaat uit weinig partijen en dan hard toeteren!. Het idee om een eigen kapel op te richten
ontstond aan de bar; daarom werd gekozen voor Bar Gebeure. Deze naam sloot goed aan op
de naam Nar Veure.
 
De groep bestaat gemiddeld uit 20 muzikanten, waarvan de leeftijden
uiteen lopen van twintigers tot vijftigers. Iedere woensdag wordt er, vanaf eind augustus tot
eind juni, gerepeteerd. Door de komst van nieuwe leden is het muzikale niveau gestegen;
echter de gezelligheid onderling staat voorop!
 
In oktober 2010 is het 33-jarig bestaan van Bar Gebeure, groots gevierd met een
kapellenfestival en een reünie voor oud-leden van Bar Gebeure. Dit jubileumfeest heeft grote
indruk gemaakt bij alle mensen die Bar Gebeure een warm hart toedragen.
 
Bar Gebeure 2015
 
 
Contact Bar Gebeure: www.bargebeure.nl
 
 
 
Share

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets